Małopolskie Centrum Medyczne Kraków

Jest to gruntowna przebudowa istniejącego budynku.
Pierwotnie był to budynek przemysłowy.
Wykorzystałem istniejącą konstrukcję żelbetową.
Zaprojektowałem zespoły gabinetów medycznych i aptekę, dodałem nadbudowę nad prawym skrzydłem. Na parterze został dobudowany pawilon wejściowy nawiązując detalem do pierwotnej bryły (pilasty).

Widoczne na podłużnej elewacji przesunięcie tektoniczne bryły, to jakby wykute w masywie schody prowadzące na dach, skąd roztaczają się wspaniałe panoramy, zielone w sąsiedztwie i górzyste w oddali. Widać stąd masywy Beskidzkie a przy dobrej widoczności Tatry.
Budynek posiada 3300 m2 powierzchni użytkowej położonej na 3 kondygnacjach.